E he nalu kakou

E he nalu kakou

Kalani, e kii i n ia i. Lawe mai i ko papa hee nalu. Learning the Hawaiian Language: 2005-Sep 3 2005. Hawaiian Roller Coaster Ride lyrics – English translation (Version 1) May 1 2013. N Kii Kahiko o MnoaE nn i kia mau kiihe aha ke ano o ka ina ma mua? I ka nalu pokopoko, wahi a Halaaniani, no ka mea, he nalu loloa ko u e hee ai.

Download Episode Pepa Kkoo A point of confusion between Pepeke Aike He and Aike O are questions beginning with what. Ka Moolelo Kaao o Hiiaka-i-ka-poli-o-pele : Mokuna I – Ianuari. I kia l, e ho opa a ana au i kia mau hua lelo hou.

He Kaposeaposaaposeaposa Pulu aposOle o ka Heapose Nalu

A ma keia hoomaka hou ana o ka Hiiaka, e ikeia ana he mau aui ana i ko kekahi mau. Ua kahea mua ae no oe ia u i ko kakou wa i Paliuli aka, aole wau i ae mai.

Höaposike Honua: He Mana ko ka aposÖlelo mä wa apä ma ke one hänau o ko käkou po e küpuna me ia mea he. He aha ka okoa o n mm holo ma waena o ka nalu maamau a me ke.

He oia mau nö käkou He e Nalu. Ka Huakai Ana i ka Hale Hikeike o Mnoa Heritage.

Ua hook o ia i kona iini i ka hee nalu ana ma Waikk. Hawaiian Roller Coaster Ride video song Lilo and Stitch La we mai iko papa he na lu. Ka ina Lia (keaka) ka mokupuni nui o Hawaii, a e holo ana kkou i ka w i hala aku. Mo olelo kumu o Mklei a Keko owai i kuhi ia ai kekahi o n nalu a me n ale.

Sistah Robi Kahakalaus Video for Pii Mau Ka Nalu off of her album Sistah. Pili ekolu mo olelo i ke ano o ko kkou nohona i kia au h ike mai n.

Robi Kahakalau - Pii Mai Ka Nalu Video -

Na Hoa Hee Nalu Eu mai e n hoa Ho ae hoi i kahakai I laila no ka lealea Ka puni hoi a kakou Ku aku e hakilo I na kulana papa hee nalu A au aku i. E like ho i me ke kapa ana i ka nalu e ka po e he e nalu, kapa ia nö ho i nä ko a e. He e Nalu Blessing – Nalu on OC-1. JUMP LYRICS – Hawaiian Roller Coaster Ride Anoai ke aloha.

He Kaposeaposaaposeaposa Pulu aposOle o ka Heapose Nalu A laila, haku ia he mo olelo hou i mea e wehewehe ai i ka lelo i koho ia, me ka. Bob Dreher and the He e Nalu. Ke Pae Manuu Ke Kai Ee E wehewehe mai i n mea nui ekolu no ke kai ee i hiki i kkou ke ao mai. Hawaiian dictionary Good morning: Aloha kakahiaka ah-loh-hah kah-kah-hee-ah-kah.

E hele koke i ka hee nalu, a pau kl, hele i ka hale o Anakala. No laila, i kekahi manawa, me he mea l, aia n kkou e hpp nei i ka. Heapose Nalu Outrigger Canoe Club NA LOKAHA HOE WAaposA Mar 2016. Robi Kahakalau – Pii Mai Ka Nalu Video – Jul 2 2010.

Mklei, ka Lau Pii Ona a ka ia, o Moaulanuikea i kaulana. Ho oponopono ia ana ko Kalei papa hee nalu.

Aia kkou i ka ili o Phao i ke awwa o Mnoa i ke ahupuaa o Waikk. O kahi pokii nei nae o kakou, aole keia o kona manawa e hee nalu ai.

Welcomecome in: E komo mai eh koh-moh my-ee. Me ke kai hoene i ka pu e one. E maka ala n na e, no ka mea, e pilikia ana paha ke kauoha o Huli. Hawaiian Rollercoaster Ride Lilo And Stitch La we mai iko papa he na lu.

loading...